Bra att veta

Här kan du läsa mer om:

 

Vaccinering

Avmaskning

ID-märkning

Sista stunden

 

 

Länkar

www.jordbruksverket.se

www.giftinformation.se

www.sverak.se (Svenska Kattklubbars Riksförbund)

www.skk.se (Svenska Kennelklubben)

www.brukshundklubben.se

www.smittskyddsinstitutet.se

www.sva.se (Statens Veterinärmedicinska Anstalt)

www.tullverket.se (om ni vill läsa om regler kring införsel av djur)