Avmaskning

Det finns flera olika preparat i varierande prisklasser på apoteket för avmaskning av hund och katt. De olika preparaten angriper olika sorters maskar. Vissa ges som en engångsdos medan andra ges upprepade gånger.

 

Avmaskning av hund

Den vanligaste inälvsparasiten hos hund i Sverige är spolmask. Smittan sprids via spolmaskägg i miljön och valpar kan smittas både via tiken i fosterstadiet, samt via mjölken då de diar. Hakmask och bandmask hos hund är relativt sällsynta i Sverige. Mot vissa avmaskningsmedel på marknaden kan en viss resistens förekomma. Eftersom vi bör minimera vidare resistensutveckling ska avmaskning av vuxna hundar bara ske vid påvisad förekomst eller vid välgrundad misstanke om maskinfektion. Det finns idag ett speciellt kit (Kolla Masken) på marknaden med provtagningsmaterial och remiss, som djurägare själva kan köpa på bland annat välsorterade apotek. Med hjälp av detta kit kan man själv skicka in avföring på analys från sin hund eller katt och få svar på om djuret har inälvsparasiter och i sådana fall vilken/vilka.

Valpar- Spolmask är mycket vanligt på hundvalpar och avmaskning rekommenderas vid 4, 8 och 12 veckors ålder. Även tiken ska avmaskas tillsammans med valparna.

Efter utlandsresa- I och med påvisad förekomst av rävens dvärgbandmask i Sverige har kravet på avmaskning försvunnit vid införsel av hund till Sverige. Trots detta så rekommenderar jordbruksverket fortfarande avmaskning av hundar som varit utomlands. Detta för att minimera smittspridning och utbredning.

 

Avmaskning av katt

Både spolmask och bandmask är mycket vanligt på svenska katter. Spolmask smittas via ägg i miljön. Kattungar kan liksom hundvalpar bli smittade redan i fosterstadiet av kattmamman, eller senare via mjölken när de diar. Bland de katter som får gå ut är bandmask mycket vanligt. De smittas när de äter möss och andra små gnagare. Bandmasken som kan bli flera decimeter lång består av många små segment som kan knoppas av och komma ut med avföringen. Dessa segment kan man hitta i pälsen runt analöppningen på katterna och de kan liknas vid små risgryn. Om du har sett dessa risgryn på din katt är det viktigt att se till så att avmaskningsmedlet du köper tar bandmask. Hur ofta den vuxna katten behöver behandlas styrs av smittrycket och hur mycket möss den fångar. Vissa katter kan behöva avmaskas flera gånger per år, andra mer sällan. För katter som är svåra att ge tabletter finns receptbelagd spot-on lösning på marknaden som tar både spolmasken och bandmasken. Ni kan kontakta mig för att få ett recept utskrivet.

Kattungar- Avmaskning rekommenderas vid 4,8 och tolv veckors ålder med ett preparat som tar spolmask. Även kattmamman ska behandlas.