Vaccinering

Varför vaccinera? Då de flesta hundar i Sverige idag är så väl vaccinerade är det lätt att tro att vissa sjukdomar är utrotade. Så är det inte. Om vi slutar vaccinera våra hundar så kommer vi att se flera fall av vissa sjukdomar igen. Våra öppnade gränser mot andra länder innebär också ökade risker för smitta att komma in i landet.

 

Vaccination - Hund

Vi vaccinerar vanligtvis våra hundar mot, Valpsjuka, Parvo, Smittsam leverinflammation/HCC och Parainfluensa/kennelhosa. Efter grundvaccinationen är det rekommenderade vaccinationsintervallet vart tredje år för Valpsjuka, Parvo och HCC och varje år för kennelhosta. Vdi resa utomlands ska man även vaccinera sin hund mot Rabies, och man bör även vaccinera mot Leptospiros.

 

Valpsjuka: Valpsjuka är en virussjukdom som framför allt drabbar valpar, men som kan drabba hundar i alla åldrar. Symptomen varierar från milda med endast lätt feber, till allvarligare med kräkningar, blodig diarré., hosta, kramper mm. Smittan sprids med kontakt med sjuka djur och inkubationstiden är 3-6 dagar. I Sverige inträffar några fall varje år bland de hundar som är ovaccinerade.

 

Parvo: Parvoviruset är extremt smittsamt och drabbar hundar i alla åldrar men valpar är känsligast. Bland valpar är dödligheten hög, medan vuxna oftast klarar sig. Symptomen är kräkning, diarré, feber, aptitlöshet mm. Inkubationstiden är 3-14 dagar.

 

HCC: HCC är ovanlig idag i Sverige. Viruset sprids via saliv, urin och avföring. De allvarliga fallen ger symptom som hög feber (upp till 41 grader Celsius), buksmärtor, bleka slemhinnor mm. Inkubationstiden är 4-7 dagar.

 

Kennelhosta: Kennelhosta orsakas av flera virus och bakterier men de flesta fall är orsakade av Parainfluensa virus. Symptomen är kikhostelikanande (kraftig torr, skrällande hosta) och avslutas ofta med att hunden försöker kräkas. Oftast är hunden opåverkad för övrigt. Kennelhosta är extremt smittsamt och smittar via infekterade, luftburna vätskedroppar, s.k. aerosoler, från hostande hundar. Inkubationstiden är ca 1 vecka. Hunden kan smitta andra hundar från ett par dagar innan symptomens början och så länge som symptomen kvarstår. På en vuxen f.ö. frisk hund som får kennelhosta spontan läker infektionen oftast inom 2 veckor. För valpar, gamla och nedsatta- hundar kan det bli allvarligare.

 

Vaccination - Katt

Vi vaccinerar vanligtvis våra katter mot kattpest och kattsnuva. Efter grundvaccineringen är det rekommenderade vaccinationsintervallet vart tredje år för kattpest och årligen för kattsnuva. Katter som ska resa med utomlands måste också vaccineras mot Rabies.

 

Kattpest: Kattpest är en sjukdom som orsakas av ett parvovirus. Sjukdomen är inte helt ovanlig och utbrott sker speciellt där det finns en stor population ovaccinerade utekatter. Kattungar och ungkatter är känsligast. Oftast kommer symptomen plötsligt i form av kräkningar, feber, slöhet, matvägran och i ett senare skede diarré. Inkubationstiden är 2-9 dagar. Sjukdomen har hög dödlighet.

 

Kattsnuva: Kattsnuva är mycket smittsamt och är ett samlingsnamn för olika luftvägsinfektioner som orsakas av virus och bakterier. De vanligaste orsakerna är infektioner med herpes- och calicivirus. Sjukdomen är mycket vanlig och sprids lätt där katter lever tätt ihop. Symptomen är snuva, rinnande ögon, nysningar, sår i mun och svalg, luftrörskatarr och lunginflammation.