Inför besöket

Några rekommendationer och önskemål inför besöket

  • Tänk på följande inför besöket eller telefonsamtalet: Äter och dricker ert djur mer eller mindre än vanligt? Har ert djur haft normal avföring och urin, normal mängd och utseende? Har djuret kräkts? Har djuret haft samma besvär tidigare? Har ni märkt någon viktförändring hos ert djur? Hur är allmäntillståndet?
  • Ta gärna tempen på er hund eller katt om ni misstänker att de är sjuka. Temperaturen tas alltid rektalt, d.v.s. i analöppningen, med en digital rektaltermometer. Att känna på nosen eller någon annanstans på ert djur, ger inte någon information om djuret har feber eller inte.

 

Ta gärna med nedanstående

  • Vaccinationsintyg och eventuellt pass för hund/katt vid ett besök för vaccinering.
  • Vid besiktning av vuxet djur och valpkullar/kattungar ta med djurets/djurens stamtavla/stamtavlor om sådan/sådana finns.
  • Om ert djur står på några mediciner så vill jag veta det, både vilken typ av medicin och dos. Ta gärna med förpackningen.
  • Om ert djur har klåda som ni misstänker är orsakat av parasiter, så gå inte in med djuret i väntrummet. Jag visar er till en annan ingång.
  • Vid eventuell blodprovstagning i avelssyfte för att kontrollera rasspecifika sjukdomar, så vill jag att ni själv har med de dokument som krävs, samt instruktioner för provtagning och dylikt.