ID-märkning

Sedan 1 januari 2001 är det lag på att alla hundar ska vara ID-märkta och registrerade i Hund- och ägarregistret på Jordbruksverket. Djurägaren är skyldig att märka sin hund innan den är 4 månader. Vid ägarbyte ska detta registreras. En anmälan till registret ska också ske om hunden dör, om djurägaren flyttar eller om hunden byter namn. Engångskostnaden för registrering av hund är 70 kronor. Ägarbytet är gratis. Renrasiga hundar registreras också i Svenska Kennelklubben. Avgiften för registreringen betalas av uppfödaren i samband med registreringen av valpkullen. Även djurägare med oregistrerade hundar eller blandraser kan göra en ägaranmälan till Svenska Kennelklubben mot en liten avgift.

Som privatperson kan man söka upp en hund i hundregistret via e-tjänsten på jordbruksverkets hemsida. Dagtid kan man ringa Svenska Kennelklubben om man hittar en bortsprungen hund.
 

Det är från och med årsskiftet 2022/23 lag på att alla katter ska id märkas. De ska sedan registreras på jordbruksverket. Detta är lättast att göra på nätet. Om katten ska följa med djurägaren utomlands krävs i nuläget att katten är ID-märkt med chip, samt att den har ett pass och är rabiesvaccinerad. Läs mer om detta under Resa med hund och katt. Katter kan märkas med en tatuering i örat eller med ett mikrochip. Katter kan också efter märkning registreras både hos Svenska Kennelklubben (mot en engångsavgift) och hos Sverak- Sveriges kattklubbars riksförbund (mot en engångsavgift).

Chip märkning: Ett litet chip läggs in under huden vid skulderbladen med hjälp av en kanyl. Detta görs på vakna djur.

Örontatuering: Katten får en lugnande injektion, sedan klämmer man in ett specifikt nummer i örat med hjälp av en tatueringstång. Området färgas med en tatueringskräm.